تولید نام ایمیل و نام تصادفی برای NotActive Apple Id

این کمک یار به تولید نام ایمیل و کلمه عبور متناسب برای ساخت اپل آیدی های NotActive می پردازد.با توجه به قوانین سختگیرانه اپل برای نام ایمیل، برای ساخت اپل آیدی از این طریق، این نرم فزار طبق الگوریتم های پیشرفته خود اقدام به تولید این نام برای استفاده در این گونه موارد می کند.


قیمت :    -   (فروش اختصاصی)

تصاویر محصول

نوع فایل خروجی تولید شده از نرم افزار از نوع اکسل می باشد.

علاوه بر امکان مشخص کردن تعداد مورد نیاز برای تولید، امکان مشخص نمودن طول نام تولید شده برای این کمک یار فراهم می باشد.

الگوریتم تولید شده در این کمک یار به صورت پیشرفته و هوشمند نام ایمیل های  معتبر و قابل قبولی ارائه می دهد.

دیدگاه های ثبت شده

دیدگاهی بنویسید

نام شما (اجباری)

دیدگاه شما

مشخصات

  • نگارش محصول

    ۹۹۰۵۱۸.۰.۰
  • تاریخ آخرین بروز رسانی

  • تاریخ تولید

  • نام انگلیسی

  • محیط های اجرا

قیمت :

    -   (فروش اختصاصی)


?>